Циклограма роботи класного керівника

Щоденно:

•      з’ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі;

•      бесіди з учнями, що запізнюються;

•      організація чергування по класу;

•      індивідуальна робота з учнями;

•      контроль зовнішнього вигляду учнів;

•      організація харчування.

 

Щотижня:

•      проведення виховних годин;

•      перевірка щоденників;

•      проведення заходів у класі за планом роботи;

•      робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського самоврядування;

•      контроль за виконанням доручень;

•      організація прибирання закріпленого кабінету, території, пришкільної ділянки;

•      робота з батьками;

•      робота з вчителями, які працюють в класі;

•      контроль за довідками про хворобу учнів класу.

 

Щомісяця:

•      проведення класних зборів;

•      проведення бесід;

•      відвідування уроків вчителів-предметників у своєму класі;

•      координація виховної роботи з класом;

•      проведення бесід з безпеки життєдіяльності;

•      зустрічі з батьками;

•      відвідування учнів вдома;

•      складання актів обстеження матеріально-побутових умов.

 

Щосеместрово:

•      тестування та анкетування учнів з метою вивчення індивідуальних особливостей учнів та аналізу розвитку учнівського колективу;

•      оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту;

•      заповнення табелів успішності;

•      проведення батьківських зборів (за планом);

•      аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи;

•      складання плану роботи на канікули;

•      проведення відкритого виховного заходу;

•      аналіз зайнятості учнів класу у позаурочних заходах, гуртках, секціях;

•      аналіз роботи щодо профілактики травматизму серед учнів класу.

 

Щорічно:

•      складання плану виховної роботи;

•      оформлення особових справ;

•      оформлення соціального паспорту класу;

•      робота з підручниками;

•      написання характеристик.